טופס רישום תלונה

  1. דואר אלקטרוני לכתובת:  mevaker@daliaec.com , suadzh1975@gmail.com. 

  2. לכתובת : ת"ד 13 , בניין מועצה מקומית  , רח' הראשי מס' 2 , דאלית אל כרמל  מיקוד 30056.

  3. טלפון מס' : 04-8301900.