מטרת האגף 

אגף הנדסהמטרת האגף הינה להבטיח את האיכות של הבניה ופיתוח המרחב הציבורי בכפר.

תפקידי האגף

 • ניהול וקידום מערך התכנון בכפר לרבות תכניות מתאר, תכניות בניין עיר ותכניות בינוי.
 • תכנון ופיתוח מבני ציבור לרבות: בתי ספר, גני ילדים, מוסדות ציבור וכו', שיפוץ מבני ציבור.
 • תכנון ופיתוח תשתיות מים, ביוב וניקוז.
 • ליווי תכנון ופיתוח תשתיות חשמל ותקשורת.
 • תכנון ופיתוח כבישים , צמתים, חניונים, תחזוקת תשתיות הכבישים כולל מדרכות.
 • תחזוקת תשתיות קיימות לרבות: מים, ביוב, ניקוז, תאורה וגינון.

תכניות ופרויקטים

תכנון

 1. >> תכנית ואדי אלפש א'- תכנית מס' 356-0144261
 2. >> תכנית אלוואנסה
 3. >> תכנית לשכת הרווחה - בתכנית מס'- 304-0195727
 4. >> תכנית ואדי אלפש ב'
 5. >> תכנית אב לביוב
 6. >> תכנית תחנת שאיבה ח'לת עלי משנית

פרוטוקולים של הועדה המרחבית לתכנון ובניה רכס הכרמל