המועצה מעניקה שירותי רווחה רבים הניתנים לגמלאים, קשישים, משפחות שכולות, מהגרי עבודה, משפחות חד הוריות, ילדים בסיכון, ועוד. בכפר פרוסות 4 מחלקות בסיסיות לשירותים חברתיים. המחלקות דואגות לשיפור איכות החיים, תפקודם האישי והחברתי של התושבים, ופועלות עפ"י חלוקה אזורית. למידע על פריסת מחלקות הרווחה.